ویدئوی فوق انگیزشی آنتونی رابینز : ترس چیست

807
تکنیک بینظیر آنتونی رابینز برای غلبه بر ترس: اگر بسیار قویه، رهاش کن " اگر تا آخر مسیر رو نری چی میشه؟" به قول آنتونی رابینز : از موفق نشدن، بیشتر از شکست خوردن بترسید اگر از ترس به درستی استفاده کنید، لازم نیست برای شجاع بودن زحمتی بکشید فقط افسار ترس خودتون رو به دست بگیرید
pixel