السلام علیک یا مسلم بن عقیل (ع) ...

761

هیئت محبان الحسین (ع) ....میا کوفه که اکبر نوجوان است * علی اصغرت شیرین زبان است* میا کوفه که زینب خوار گردد* اسیر فرقه کفار گردد* تمام عشق را بار شتر کن* دو چشم خویشتن دریای درّ کن* اگر قصد دیار کوفه داری* تمام مشکها را خوب پر کن* ایام مسلمیه بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد ...