جلسه 785 شورای عالی انقلاب فرهنگی- 1395/7/13

57
57 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

انتخاب اعضای هیات امنای جهاد دانشگاهی- ارائه گزارش وضعیت جذب اعضای هیئت علمی در کشور