کلیپ ظهور امام زمان (حتما ببینید)

229
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

ظهور ، ظهور امام زمان است اما فاعل جمله ماییم! خورشید از پس این ابر بیرون می آید امام فاعل جمله بادها هستند که ابرِ سیاهِ نبارنده را می شکافند راهی بسوی ظهور خورشید می گشایند ...

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده