برنامه دوربین؛ قسمت12؛ همراه با سفر نامه آقای شهربانی ؛ شبکه جهانی جام جم

148

قسمت دوازدهم؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: آقای شهربانی سفری را شروع کردن به چند ایالت آمریکا که مراکز و مساجد را در برنامه دوربین معرفی کنند. ارسالی از: آقای شهربانی از امریکا شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45