دستگاه های ارتودنسی

186

دکتر عبدالرضا جمیلیان بورد تخصصی ارتودنسی ایران و اروپا، مخترع و محقق در برنامه شبکه پنج سیما درباره دستگاه های ارتودنسی توضیح می دهند. اطلاعات تخصصی بیشتر در سایت https://jamilian.net