248

کاری از گروه سرود کریم اهلبیت (علیه السلام) شهرستان آباده سرپرست گروه: جناب آقای محمدمهدی یزانبخش به سفارس دفتر امام جمعه آباده با تشکر از هیات امنا مسجد امام حسن مجتبی(علیه السلام) آباده