جشن تقدیر از ستارگان و افتخارآفرینان آموزشگاه

272

این کلیپ که توسط دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد 2 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

pixel