پروفسور بلژیکی چگونه مسلمان شد؟!

2,100
پروفسور «روش بولوَن» پژوهشگر و جراحِ #مسیحیِ بلژیکی در سال 1333 شمسی توسط آستان قدس #رضوی، جهت سامان دادن به بیمارستان #امام_رضا(ع) و انتقال تجربیات به #مشهد دعوت شد این جراح مسیحی از سال 1333 تا 1348، ریاست بخش جراحی آن بیمارستان را بر عهده داشت
فطرس مدیا 872 دنبال کننده

safa67amir94

1 سال پیش
یا امام رضا
pixel