تفاوت قالب Astra با قالب Astra Pro چیه؟؟

95
توی این ویدیو در مورد تفاوت این دو قالب توضیح دادیم، جزئیات بیشتر: https://themefour.com/product/astra-pro
pixel