تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان تبریز

168

با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی و گروه صنایع گیتی پسند از 9 پیشکسوت و برگزیده صنعت ساختمان در استان آذربایجان شرقی در چهار بخش تجلیل به عمل آمد. این همایش ششم خرداد ماه 94 در سالن همایش های پتروشیمی تبریز برگزار شد.