گفتگوی ویژه خبری: صنایع کوچک و متوسط، ظرفیت ها و چالش ها

91

شبکه دو- 20 مرداد 98- 22:45 | برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع: صنایع کوچک و متوسط، ظرفیت ها و چالش ها. با حضور: اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت و سید سجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد و گفتگوی تلفنی با: مصطفی رجبی مشهدی، معاون اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده