اینترنت و اقناع مخاطب

12,069

«اقناع رسانه ای» و «مغالطات رسانه ای» - ۳ بهمن ۱۳۹۲ - گزیده ای از یک سخنرانی دانش آموزی با موضوع «مهارت های زندگی در دنیای دیجیتال»

از سر نوشت
از سر نوشت 31 دنبال کننده