اوضاع تاسف بار دارالفنون تبریز

61
دارالفنون تبریز یا «مدرسه مظفریه»، اولین مدرسه آموزش عالی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود که در دوران ولایتعهدی مظفرالدین میرزا، در تبریز تأسیس گردید. ‼️در حال حاضر وضعیت این بنای تاریخی در خیابان دارایی تبریز تاسف بار است؛ بنایی که می تواند به یکی از جذابیت های میراث فرهنگی و نماد آموزش عالی در تبریز تبدیل شود ولی به حال خود رها شده و به عنوان فروشگاه از آن استفاده می شود!
pixel