جلسه بیست و چهار- درج داده در پایگاه داده

74

در این جلسه نحوه درج داده در پایگاه داده را توضیح می دهیم. دوره آموزش ویندوزفرم مقدماتی سی شارپ- آکادمی آنلاین درسمن- https://darsman.com