سیستمهای زهکشی خاک

226
Drtaha.ir 7 دنبال‌ کننده
226 بازدید
اشتراک گذاری
سیستم های زهکشی گودها و سازه های زیر زمینی بر حسب نوع بهر برداری به دو دسته ذیل تقسیم بندی می شوند : سیستم زهشکی موقت: در این نوع سیستم زهکش، بعد از تمام شدن عملیات گود برداری و احداث سازه، پمپ آب چاه مادر خاموش شده تا آب زیر زمینی به تراز طبیعی خود باز گردد. سیستم زهکشی دائمی: این نوع سیستم زهکش، در تمام مدت عمر سازه مورد بهره برداری قرار گرفته و عملیات پمپاژ آب از چاه مادر صورت پذیرفته تا سطح آب زیر زمینی در تراز مورد نظر ثابت نگهداشته شود. لذا لازم است عملیات بازبینی و تعمیر و نگهداری سیستم زهکش و پمپ آب به صورت دوره ای صورت پذیرد. انواع سیستم های زهکش: سیستم زهکش سطحی زیرفونداسیون؛ شامل کانال های زهکشی پر شده با مصالح زهکش مناسب، پتوی زهکش بستر و ایستگاه پمپاژ و . سیستم زهکش نیمه عمیق؛ شامل تعدادی چاه و گالری اتصالدهنده آن ها و ایستگاه پمپاژ، حفاری شده در بستر گود سیستم زهکش عمیق؛ شامل تعدادی چاه و گالری اتصال دهنده آنها در ترازهای مختلف ارتفاعی و ایستگاه پمپاژ، حفاری شده تا ترازی پایین تر از کف گود و در محیط پیرامونی آن
Drtaha.ir 7 دنبال کننده
pixel