آیا ترامپ واقعا فاشیست است؟

70

فاشیست! این روزها جهان بیشتر از هرکسی به ترامپ می گوید فاشیست. اما چرا نسبت دادن این لقب به او فایده چندانی نداشته است؟ شاید به خاطر اینکه اصلا نمی دانیم فاشیسم چیست! تماشا کنید.