آیا ترامپ واقعا فاشیست است؟

260
فاشیست! این روزها جهان بیشتر از هرکسی به ترامپ می گوید فاشیست. اما چرا نسبت دادن این لقب به او فایده چندانی نداشته است؟ شاید به خاطر اینکه اصلا نمی دانیم فاشیسم چیست! تماشا کنید.
pixel