چهل سالگی انقلاب اسلامی؛ جایگاه و نقش حوزه های علمیه

182

مصاحبه خبرنگار خبرگزاری بین المللی ایکنا با آیت الله هادوی تهرانی در خصوص چهل سالگی انقلاب؛ جایگاه و نقش حوزه های علمیه