استاد علیرضا افتخاری -سفـــر کرده

15,119

♫♫ کجا سفر رفتی؟ که بی خبر رفتی؟ اشکم را چرا ندیدی؟ از من دل چرا بریدی؟ دست از من چرا کشیدی؟ که پیش چشمم ره دگر رفتی؟......

مهدی
مهدی 17 دنبال کننده