رادیو مهرآوا: آرزوها

563

گویندگان به ترتیب اجرا: صبا راستگار، مرتضی پرنیان، مرضیه جعفری پور، حمید حسینی، فاطمه دهقان حداد، سجاد دالوند، آذرسادات میرشاه، طه زالی، عطیه بادامچی، فرهود برومند، محیا جلایی؛ ادیت: سمیه ملکی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel