پرواز از قله ی سیالان با مینی وینگ جین گلایدر گریفین Griffin

25

کوهنوردی و پرواز سحر خیز ورزشکار و خلبان خوب کشور از بلند ترین قله ی استان قزوین به نام قله ی سیالان با ارتفاع 4170 متر و پرواز با مینی وینگ 16 متری و سبک جین گلایدر به نام گریفین Griffin. اسپانسر این برنامه : باشگاه پروازی کلودبیس نمایندگی جین گلایدر در ایران cloudbase.ir

pixel