برنامه نویسی پایتون جلسه 1

567

در این جلسه توضیح مختصری بر پایتون داده می شود