بلاک محاسبات عمومی ریاضی (Common Math) در آسان بورس

683

میانگین حجم یک ماهه یا سه ماهه اخیر را می‌خواهید؟ مینیمم قیمت 15 روز گذشته؟ میانگین 10 روزه اندیکاتور Rsi؟ همه با بلاک کاربردی Common Math امکان پذیر است...