طب سوزنی آتشی

1,766

طب سوزنی آتشی عملا در ایران انجام نمی شود ولی سبک های بهتر و آسانتری برای این منظور در دست داریم.... معمولا طب سوزنی آتشی را برای دردهای سرد به کار می برند

Dr.shafizade
Dr.shafizade 1 دنبال کننده