امیدتجارت - آئین گشایش مدرسه امید تجارت در شرشره خنداب استان مرکزی

403
مدرسه سه کلاسه امید تجارت در روستای شرشره شهرستان خنداب استان مرکزی با حضور معاون مدیر عامل بانک تجارت افتتاح شد. معاون مدیر عامل با اشاره به اینکه بانک تجارت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود تاکنون بیش از 40 مدرسه به همت همکاران بانک و مشارکت سایر بخش ها افتتاح کرده، افزود: مدرسه روستای شرشره شهرستان خنداب هفتمین مدرسه ای بوده که در سال جاری با کمک این بانک به بهره برداری رسیده است.
بانک تجارت 6.7 هزار دنبال کننده
pixel