من هم یک پاکبانم

60

|پاکسازی خیابانهای منتهی به حرم مطهر ، به همت سازمان های مردم نهاد و شهرداری مشهد|