عملیات اجرایی طرح تعریض و بهسازی محور خوی ـ قطور ـ رازی(قطعه2)

229

عملیات اجرایی طرح تعریض و بهسازی محور خوی ـ قطور ـ رازی(قطعه2) به طول 29 کیلومتر و با اعتبار 548 میلیارد ریال، عصر امروز با حضور معاون ساخت توسعه راه های شرکت ساخت وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.

دکتر کبیری 8 دنبال کننده
pixel