کنسرت دو شهریور محمدرضا گلزار در گرگان

594
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.3 هزار دنبال‌ کننده
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.3 هزار دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel