دوین وید: پرتره یک قهرمان

699
در این ویدئوی کوتاه، دوین وید از خاطراتش می‌گوید. از قهرمانی کنار شکیل اونیل و لبران جیمز گرفته تا افتخار آفرینی برای میامی هیت و سایر کارهای بزرگی که در طول حرفه‌اش انجام داده است.
pixel