کلیپ قدیمی و زیبا از نقاره زنی حرم مطهر

1,485

کلیپ قدیمی و زیبا از نقاره زنی حرم مطهر و سادگی و بی آلایشی زائران که خودنمایی می کند