تیزر جدید شرکت مدیران خودرو و شرکت تلاش خودرو ایرانیان

776

تیزر جدید شرکت مدیران خودرو و شرکت تلاش خودرو ایرانیان تولید شده در کانون تبلیغاتی تبریز اکران کانون تبلیغاتی تبریز اکران تا کنون بیش از 400 تیزر تبلیغاتی ،فیلم صنعتی و انیمیشن را برای شرکت ها و موسسات و واحد های بزرگ تجاری در سراسر ایران طراحی و تولید نموده است کانون تبلیغاتی اکران –مشاور فرهنگی و تبلیغاتی مدیران تلفن : 04133350066