چگونه اطلاعات یک گلدان را برپایه IoT جمع آوری کنیم؟

950

وقتی صحبت از اینترنت اشیا میکنیم. یعنی به دیتا نیاز داریم. از هر محیط و اشیا مختلف میبایست اطلاعات جمع آوری کرد. در این پروژه که توسط TheladyPi تهیه شده است، روش جمع آوری دیتا از یک گلدان را توضیح می‌دهد. در این گلدان از سنسورهای دما رطوبت محیطی و رطوبت خاک و سنسور نور بر حسب لوکس استفاده شده است. کلیه این موارد در دوره کامل آردوینو به صورت عملی توسط شرکت کنندگان اجرا میشوند.

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده