توسل به حضرت امام رضا (صلوات الله علیه)

272
بیاناتی از حضرت آیت الله محمد شجاعی (ره) در خصوص توسل به حضرت امام رضا (صلوات الله علیه)
pixel