سيبويه که بود؟مردی اهل ایران که زبان عربی را بسط داد و برایش قواعد نوشت!

82
سيبويه که بود؟مردی اهل ایران که زبان عربی را بسط داد و برایش قواعد نوشت!زبان عربی مدیون فارس هاست به گفته ی خود اعراب.
محمدجواد 648 دنبال کننده
pixel