ساخت دستگاهی برای نگهداری بهتر کبد پیوندی در خارج از بدن

750

دانشمندان دانشگاه آکسفورد راه جدیدی برای نگهداری بهتر کبد ، خارج از بدن انسان پیدا کرده اند. این دستگاه جدید قادر به نگهداری کبد تا چندین ساعت است.