مصاحبه دکتر سید حسن قاضی عسگر

729
مصاحبه دکتر سید حسن قاضی عسگر ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان در حاشیه برگزاری چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت این دانشگاه . اصفهان 97
pixel