سرطان حنجره-قسمت دوم

651

در قسمت دوم از بررسی علل،نشانه ها و تشخیص سرطان حنجره، دکتر مسعود کاظمی به بررسی سرطان در حنجره و عوامل ایجاد آن و راه های تشخیص پرداخته اند ؛ همچنین از نکات مهم این کلیپ بیان مواردی است که افراد باید نسبت به داشتن برخی علائم مشکوک شوند.

pixel