گفتگو با فوت هلن کلارک، نخست وزیر سابق نیوزلند واقعیتها

112

بحث و گفتگو در مورد اصلاحات و رهبری در پدیده سازمان ملل متحد و بسیاری از کارها علیه آن در کویت سازمان ملل متحد وجود دارد. و این به سادگی خرابکاری نیست - کشورهای عضو همواره علیه سیستم هایی که توسط دیگران ربوده شده اند محافظت می شود. با توجه به این که ساختار آن، وضعیت موجود را به عنوان وسیله ای برای اطمینان از بی طرفی به دست می آورد، چه چیزی برای سازمان ملل تغییر خواهد کرد؟ برای بحث در مورد این، اوکسانا توسط هلن کلارک، نخست وزیر سابق نیوزیلند و مدیر سابق برنامه توسعه سازمان ملل متحد There’s a lot of tal

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده