ایجاد دشمنی بین مسیحیان تا قیامت -شبهه دکتر سها

619

منبع:velayattv.com - دکتر سها اسمی مستعار فردی است که کتابی مفصل به زبان فارسی در نقد قران نوشته یکی از شبهات او: در قرآن آمده به علت گناه مسیحیان گذشته مسیحیت فعلی با هم اختلاف خواهند داشت این چه منطقی هست؟!!!-نقد دکتر سها- دکتر سها-نقد قرآن-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده