مسئول دفتر و منشی گری حرفه ای

29

برای ثبت نام در دوره مسئول دفتر و منشی گری حرفه ای با شماره 09191211191 تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت kasbokarpishro.com مراجعه نمایید. یادبگیر، انجام بده، موفق شو موفقیت یک «انتخاب» است نه یک شانس پس بیایید با یادگیری «مطالب ارزشمند» دنیایی بهتر بسازیم