اهمیت ژئوپلتیک و اقتصادی تنگه هرمز و خلیج فارس

1,935
پایشگری 1.7 هزار دنبال‌ کننده
شبکه خبر - 5 اردیبهشت 1389 - 18:20 | مستند خلیج فارس با موضوع: اهمیت ژئوپلتیک و اقتصادی تنگه هرمز و خلیج فارس؛ این قسمت از مستند خلیج فارس به موضوع اهمیت ژئوپلتیک و اقتصادی این خلیج و تنگه هرمز همچنین ذخایر نفت و گاز آن اختصاص دارد.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel