ستاره ساز - قسمت 13

5,176

قسمت سیزدهم ستاره ساز - چهارشنبه 28 فروردین 1398 در این قسمت بازیکنان تیم ادموند بزیک، چالش های طراحی شده را اجرا می کنند تا بتوانند جزو 6 نفر انتخابی مربی خود باشند.

ستاره ساز
ستاره ساز 172 دنبال کننده