متمرکز کردن سرویس دسک بعنوان مرکز کنترل فناوری اطلاعات

398
متمرکز کردن سرویس دسک به عنوان مرکز کنترل فناوری اطلاعات راه حل های مدیریت زمان واحد انفورماتیک برای تسریع در ارایه خدمات به سازمان تماشا کنید! از سری آموزش های Manageengine Servicedesk www.ServiceDesk.Medanet.ir #ITSM #Helpdesk #Helpdeskguide #HelpdeskvsServicedesk #Servicedesk #ITSMguide #ITSMbasics
pixel