رادیو مهرآوا: نجوایی با خدا برای وطنم

159

آوا: دکتر مجید اخشابی؛ به قلم: مسعود خدیوی کاشانی؛ اجرا: محیا جلایی و فرهود برومند؛ ادیت: بهاره شاه محمدی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

دختر شیطان
%82
کارگردان: قربان محمدپور مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
دختر شیطان
pixel