بیوتروریسم علیه مسلمانان - آقای پروفسور کرمی -تبدیلی HD

2,177

در این سمینار پروفسور به حملات تروریستی دشمن در عرصه بیولوژیک پرداخته اند. دشمن از طریق تولید محصولات آلوده مانند: آدامس مسموم ، سیگار ، گوشت ، آب ، غذا ، مکمل های غذایی ، شیرخشک ، محیط زیست ، دارو ، و همینطور برنج ، ذرت و ... فراریخته سعی بر از بین بردن و نابودی جامعه دارد. در این سمینار مفصل به مطالب مذکور پرداخته شده است. ارادتمند: امیر بصیری آق قلعه 09354002065 #آیت_خدا #حرّ