یک دقیقه یا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

96
کشور سنگاپور رقابتی‌ترین اقتصاد جهان را دارد، سنگاپور چگونه توانست اقتصاد خودرا اصلاح کند؟
pixel