مثالی حرفه ای از تابع sumifs ومطلق کردن سطر و ستون

1,749

ویدئو را با کیفیت 720p یا 1080p ببینید. در این مثال با استفاده از تابع sumifs و همچنین مفهوم مطلق کردن سطر و ستون فرمول نویسی به صورت حرفه ای برای ساخت یک جدول صورت گرفته است. جزئیات کاملتر را در ویدئو ببینید. کلیه فایلهای تمرین در کانال تلگرام موجود می باشند. لینک کانال تلگرام( کانال آموزش اکسل، پریماورا و مدیریت پروژه): https://t.me/ExcelPrimaveraEhsanZaheri