گفتگوی شفاف و صریح با دبیر جشنواره فیلم فجر

158

حواشی جشنواره سی و هفتم فیلم فجر زیر ذره بین برنامه ده و دقیقه - بهنام صادقی