پمپ بی صدا EASY BOX Mini داب ایتالیا-تیزر تبلیغاتی

212
گوهرآب_GoharAb
گوهرآب_GoharAb 50 دنبال‌ کننده

ایزی باکس داب در دو تیپ MINI و معمولی تولید شده که بر اساس فضای کوچک و بزرگ نصب می گردد با این تدبیر و کم صدا بودن آن دیگر نگران نصب پمپ در هر نقظه از فضای داخلی و چه خارجی نمی باشید. در گوهرآب به روز شوید ----- WWW.SHOP.GOHARAB.COM تامین- تجهیز - تعمیر شماره تماس: 77112783 -77110763

گوهرآب_GoharAb
گوهرآب_GoharAb 50 دنبال کننده