سخنرانی دانش آموخته فلسفه برای کودکان درباره نتایج ماندگار این برنامه

223
مهریار لسانی در باره تاثیر کلاسهای فلسفه برای کودکان بعد از چندين سال سخن میگوید.او حدود يازده سالگي کلاسهاي فبک را در پژوهشگاه و در اولين کلاسهاي دکتر سعيد ناجي گذرانده است. از اين کلاسها حدود 15 سال مي گذرد.
p4c.ir 56 دنبال کننده
pixel